Potwierdź akcję

Czy na pewno usunąć wybraną grupę?
Spowoduje to również usunięcie wszystkich kont uczniów należących do tej grupyTak, usuń grupę

Potwierdź akcję

Czy na pewno wykonać operację?Tak, wykonaj
Independent teachers icon

SZKOŁY
JĘZYKOWE

Independent teachers title bg
Independent teachers terms tile

WARUNKI

 • prowadzisz lub masz zamiar założyć szkołę oferującą naukę języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, a nie masz pomysłu na wizerunek swojej szkoły
 • chcesz wprowadzić do swojej oferty nauczanie interaktywne
 • chcesz, aby zajęcia w Twojej szkole były wciągające, nowoczesne, a zarazem skuteczne

Wciąż się wahasz?

WYPRÓBUJ DEMO

14 dni zupełnie za darmo!

Independent teachers subscription tile

WYBIERZ SWÓJ
PLAN FRANCZYZOWY

Niezależnie od wybranego planu, otrzymasz

 • dostęp do wszystkich działów gramatycznych(25 działów), ćwiczeń rozwijających słownictwo(15 działów) oraz materiałów do druku
 • dostęp do wszystkich gier rozwijających słownictwo
 • brandbook marki Hello School, zwierający projekt logo, wozytówki, papieru firmowego, baneru reklamowego, ulotki reklamowej oraz propozycję aranżacji sal szkoły językowej
 • pakiet umów potrzebnych do zawarcia umów z Twoimi kursantami

Spokojnie!

 • nie ingerujemy w politykę cenową Twojej szkoły i nie narzucamy minimalnych cen kursów
 • nie wymagamy zakupu drogiego sprzętu
 • nie narzucamy metodyki nauczania, a jedynie oferujemy wachlarz interaktywnych i tradycyjnych narzędzi wspomagających nauczanie języka obcego
Offer bg
Offer bg

5%

miesięcznego dochodu

 • możliwość pobrania miesięcznie do 50 materiałów do druku z bazy materiałów dydaktycznych
 • dostęp do gramatycznejaplikacji mobilnej dla 50 uczniów
 • pakiet Helloschoolersów dla 50 uczniów
 • zniżka 15% na zakup notesu gramatycznego
 • możliwość zarejestrowania do 20 uczniów i sprawdzania ich postępów w statystykach
 • możliwość tworzenia własnych zestawów słów do ćwiczenia na lekcji lub w domu
Offer bg

7%

miesięcznego dochodu

Offer bg

10%

miesięcznego dochodu

Offer bg

12%

miesięcznego dochodu

LISTA MATERIAŁÓW
DYDAKTYCZNYCH

Independent teachers title bg
Independent teachers clips
Independent teachers terms tile

ZAGADNIENIA
GRAMATYCZNE

 • 1. Regular and irregular nouns
 • 2. Countable and uncountable nouns
 • 3. Some and any
 • 4. Saxon genitive
 • 5. Possessive pronouns and adjectives
 • 6. Comparatives
 • 7. There is/are
 • 8. To be - Tresent Simple
 • 9. Have got - Present Simple
 • 10. Present Simple
 • 11. Present Continuous
 • 12. Present simple vs. Present continuous
 • 13. Future Simple
 • 14. Past Simple
 • 15. Past Continuous
 • 16. Past Simple vs. Past Continuous
 • 17. Future Simple
 • 18. Be going to
 • 19. Future Simple vs. Be going to
 • 20. Present perfecr
 • 21. Ever, never, just, already, yet
 • 22. Past simple vs. Present perfect
 • 23. Should - Modal verb
 • 24. I can do
 • 25. Have to/must - Modal verbs
Independent teachers subscription tile

DZIAŁY SŁOWNICTWA

 • 1. Body & Appearance
 • 2. Feelings
 • 3. Health
 • 4. Home
 • 5. Vegetables
 • 6. Fruits
 • 7. Food & drinks
 • 8. Clothes
 • 9. Animals
 • 10. Classrom Objects
 • 11. Activities
 • 12. Daily routines
 • 13. Family
 • 14. Jobs
 • 15. Nature
 • 16. Places
 • 17. Weather

DODATKOWO


W dziale gramatycznym znajdziesz:

 • 25 przyjrzystych tablic gramatycznych
 • Ponad 500 ćwiczeń
 • Notatnik podpięty do każdego działu gramatycznego

W dziale słownictwa masz możliwość:

 • Prezentacji materiału z lektorem
 • Tworzenia własnych zestawów do prezentacji słów dopasowanych do poziomu grupy, którą uczysz
 • Wprowadzenia stworzonych przez Ciebie zestawów słów do gier językowych

Zadbamy o to, żeby Twoja szkoła miała nowe i ciekawe materiały !

 • Wprowadzamy nowe flashcardsy
 • Pracujemy nad nowymi grami językowymi
 • Tworzymy oryginalne materiały do druku

Aby zapewnić najlepszą jakość usługi, wspierana jest tylko orientacja pozioma. Obróć swoje urządzenie.

Przepraszamy ale ta rozdzielczość nie jest wspierana przez aplikację Hello School